ติดต่อ/จองห้อง

ติดต่อ/จองห้อง

Room 15

ที่อยู่ :

ถนน นเรศ สี่พระยา บางรัก
สี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
Tel : -
Fax : -
เบอร์มือถือ : 0858217306